ਸੂਈ ਵਾਲਵ

  • JNV-100 Stainless Steel Male Needle Valve

    JNV-100 ਸਟੀਲ ਨਰ ਸੂਈ ਵਾਲਵ

    ਸੂਈ ਵਾਲਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਹਾਅ ਪੈਟਰਨ, ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ-ਬੋਨਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ-ਬੋਨਟ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਾਲਵ ਘੱਟ- ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ-, ਮੱਧਮ-, ਜਾਂ ਉੱਚ- ਪ੍ਰਵਾਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।