ਸੰਘਣਾ ਘੜਾ

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਲ ਬਰਤਨ

    ਸੰਘਣੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਫ਼ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੰਘਣੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਚੈਂਬਰ ਛੋਟੇ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਲਬੇ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਸਾਈਫਨ

    ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਸਾਈਫਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਬਾਅ ਗੇਜ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦਬਾਅ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਬਾਅ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਗੇਜ ਸਾਈਫਨ ਦੇ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਪਿਗਟੇਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਘਣਾਪਣ ਗਰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੰਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਾਈਫਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।